Mångfaldskonventionen 10 år

FN har utlyst den 21 maj till dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling som i år firar 10 år. Svenska Unescorådet, Riksteatern och Kulturrådet jubilerar detta genom att anordna ett heldagsseminarium för att synliggöra Unescos konvention om skyddför och främjande av mångfalden av kulturyttringar.

Ordförklaringar

Ordlista

Syftet är att inspirera nationella, regionala och lokala kulturinstitutioner, konstnärliga högskolor och kulturmyndigheter att få nya perspektiv som ska bidra till förändring och utveckling av mångfalden inom kulturområdet.

Per Olsson, statssekreterare på Kulturdepartementet, deltar i firandet och lyfter Kulturpolitikens ansvar för att främja en mångfald av kulturella uttryck.

Se hela seminariet nedan: