Natura 2000-ärende

Uppgifter gör gällande att regeringen redan har fattat beslut i frågan om Natura 2000-områden på Gotland. Ärendet är dock fortfarande under beredning i Regeringskansliet.