Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Förstärkta insatser mot terrorism

Regeringen föreslår höjt anslag till Säkerhetspolisen för fortsatt vidareutveckling av arbetet mot terrorism, stärkt skydd avseende vitala samhällsfunktioner samt för att motverka främmande makts underrättelseverksamhet.

Individer som reser från Sverige till Syrien och Irak för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska grupper, framför allt den så kallade Islamiska staten i Irak och Levanten (ISIL), har ökat påtagligt under de senaste två åren.

I augusti hade Säkerhetspolisen bekräftade uppgifter om att 170 individer rest till Syrien eller Irak. De har dessutom uppgifter om att sannolikt ytterligare drygt 100 individer har rest. Inget tyder på att denna typ av resor kommer att minska i närtid.

Säkerhetspolisen har redan gjort för övrig verksamhet kännbara omprioriteringar till förmån för terrorismbekämpningen och i ett längre perspektiv är det inte hållbart.

Regeringen har därför beslutat att i budgetpropositionen för 2016 föreslå en anslagsökning för Säkerhetspolisen med 65 miljoner kr 2016 och 2017 samt 95 miljoner kr från och med 2018.

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.