Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Ministrar bjöd in till dialog om barns utsatthet på nätet

Den 14 december bjöd barn-, äldre- och jämställdhets­minister Åsa Regnér och kultur- och demokrati­minister Alice Bah Kuhnke in ett antal myndigheter, organisationer och företag till dialog om hur flickors och pojkars utsatthet på internet kan motverkas.

 • Åsa Orréus från NetClean och barn-, äldre- och jämställdhets¬minister Åsa Regnér.

  Åsa Orréus från NetClean och barn-, äldre- och jämställdhets-minister Åsa Regnér.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Kultur- och demokrati-minister Alice Bah Kuhnke.

  Kultur- och demokrati-minister Alice Bah Kuhnke.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Lena Nyberg från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Åsa Landberg från Stiftelsen Allmänna barnhuset.

  Lena Nyberg från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Åsa Landberg från Stiftelsen Allmänna barnhuset.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet.

 • Janna Törneman och Martina Blomgergsson från Barnombudsmannen.

  Janna Törneman och Martina Blomgergsson från Barnombudsmannen.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Dialogmöte

  Dialogmöte, barns utsatthet på nätet.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Linda Jonsson och Åsa Landberg från Stiftelsen Allmänna barnhuset.

  Linda Jonsson och Åsa Landberg från Stiftelsen Allmänna barnhuset.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Erik Wennerström från Brå och Kristina Axén Olin från Surfa lugnt.

  Erik Wennerström från Brå och Kristina Axén Olin från Surfa lugnt.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Jonas Söderlund från BRIS.

  Jonas Söderlund från BRIS.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Åsa Orréus från NetClean och Christine Grahn från Facebook.

  Åsa Orréus från NetClean och Christine Grahn från Facebook.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Barn-, äldre- och jämställdhets-minister Åsa Regnér och kultur- och demokrati-minister Alice Bah Kuhnke.

  Barn-, äldre- och jämställdhets-minister Åsa Regnér och kultur- och demokrati-minister Alice Bah Kuhnke.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

Syftet med dialogen var att delge varandra erfarenheter om hur det är möjligt att skydda flickor och pojkar mot exploatering i sociala medier, som en del i regeringens nuvarande handlingsplan för skydd av barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp.

Efter inledande ord från ministrarna, presenterade Linda Jonsson och Åsa Landberg från Stiftelsen Allmänna Barnhuset rapporten "Det gäller en av fem – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014". Därefter gavs utrymme för samtliga deltagare att bidra med inspel till dialogen. Ministrarna efterfrågade särskilt förslag på åtgärder till en kommande handlingsplan.

På mötet deltog representanter från Statens medieråd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Barnombudsmannen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten, IT Brottscentrum, Stiftelsen Allmänna barnhuset, Bris, ECPAT, Rädda Barnen, UNICEF Sverige, World Childhood Foundation, Sverok, Facebook, Surfa lugnt, TeliaSonera AB, Com hem, Telenor Sverige och NetClean.