Nationella kontaktpunkten (NKP)

Alla anslutna länder stödjer och främjar riktlinjer för hållbart företagande genom nationella kontaktpunkter. Den svenska nationella kontaktpunkten (NKP:n) är en trepartssamverkan mellan staten, näringslivet och arbetstagarnas organisationer.

Staten representeras av flera departement i regeringskansliet och utrikesdepartementet är sammankallande enhet. Näringslivet representeras av Svenskt Näringsliv och Svensk Handel, arbetstagarorganisationerna av LO, Saco, TCO, Unionen och IF Metall.

Eftersom riktlinjerna är frivilliga har NKPn inga sanktionsmöjligheter. Kontaktpunktens huvuduppgift är att främja att företagen följer riktlinjerna samt att medverka till att lösa problem i enskilda fall, genom dialog och diskussioner.

Jijnevaerie samebys anmälan

Den 29 oktober 2012 anmälde Jijnevaerie sameby det norska statliga vindkraftsbolaget Statkraft till den svenska och norska NKP:n. I anmälan hävdas att det norska statliga vindkraftsbolaget Statkraft kränker ursprungsbefolkningens, i det här fallet samernas, rättigheter genom sin miljöpåverkan i områden där samerna bedriver renskötsel. Den svenska och norska NKP:n har tillsammans utarbetat ett gemensamt initialt utlåtande i ärendet. Anmälan och utlåtande finns att ladda ned nedan. Den svenska och norska kontaktpunkten har i februari 2014 anlitat den f d hovrättspresidenten Anders Iacobaeus som medlare för att underlätta dialogen mellan Jijnevarei sameby och Statkraft.

Den svenska och norska nationella kontaktpunkten har den 9 februari 2016 publicerat ett slutligt utlåtande och pressmeddelande.

Swedwatch anmälan gällande Electrolux

Den 9 april 2013 inkom Swedwatch med en anmälan mot Electrolux AB till den svenska NKP:n. Anmälan rör ett av Electrolux helägt dotterbolag i Thailand och deras agerande i löneförhandlingar med de fackligt aktiva anställda. Nationella Kontaktpunkten har den 23 september 2013 kommit med ett utlåtande som finns att ladda ned nedan.

Swedwatch anmälan gällande Mölnlycke

Den 9 april 2013 anmälde Swedwatch Mölnlycke Health Care AB till den svenska NKP:n. Anmälan rör en av Mölnlyckes fabriker i Thailand. Även här rör det sig om företagets agerande i samband med löneförhandlingar. Nationella Kontaktpunkten har den 23 september 2013 kommit med ett utlåtande som finns att ladda ned nedan.

Lumiere Synergie pour le Developpement och Takkom Jerry anmäler Nykomb Synergetics Development

Organisationerna Lumiere Synergie pour le Developpement och Takkom Jerry Plyvalence Culturelle et Environmentale anmälde den 7 maj 2015 företaget Nykomb Synergetics Development AB till den svenska NKPn. Enligt anmälarna har företaget inte respekterat OECD:s riktlinjer för multinationella företag  i samband med byggandet av ett kolkraftverk i Senegal.

Anmälarna hävdar att  projektet får sociala och miljömässiga konsekvenser. Compagnie d'Electricite du Senegal genomför projektet på plats. Anmälan finns att ladda ned nedan. Nationella Kontaktpunkten har den 3 december 2015 kommit med ett initialt utlåtande som finns att ladda ned nedan.

Riktlinjer för hållbart företagande

OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner syftar alla till att få företag att verka för hållbarhet i sin verksamhet. Läs mer om dem nedan: