Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns

Regeringen har i dag beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns från den 12 december till den 20 december 2015.

I dag har regeringen beslutat att förlänga den inre gränskontrollen ytterligare från den 12 december till och med den 20 december 2015. Regeringen bedömer att de förhållanden som låg till grund för det tidigare besluten fortfarande gäller.

Fler personer på flykt söker sig nu till Sverige än någonsin tidigare. Den samlade bedömningen som regeringen gör är att det är nödvändigt att förlänga gränskontrollen vid inre gräns eftersom den nuvarande situationen fortsatt innebär stora utmaningar för viktiga funktioner i samhället.

Regeringen avser att återkomma om det efter den 20 december fortfarande finns behov av att ytterligare förlänga kontrollen.