Statssekreterare Maja Fjaestad ledde Sveriges cyberdelegation på högnivåmöte i New York

Den 15–16 december avslutades förhandlingarna kring översynen av världstoppmötet om informationssamhället (World Summit on the Information Society) med ett högnivåmöte i FN:s generalförsamling. Statssekreterare Maja Fjaestad var mycket nöjd med resultatet från förhandlingarna.

Bild på Maja Fjaestad i FN.
Statssekreterare Maja Fjaestad deltog i högnivåmöte i FN:s generalförsamling. Foto: Regeringskansliet

– Den svenska regeringens feministiska utrikespolitik har fått ett gott genomslag. Det har varit ett mycket bra möte som understryker internets progressiva potential för utveckling och jämlikhet, säger Maja Fjaestad.

Sverige har under förhandlingarna fokuserat på frågor om jämställdhet, vikten av att bibehålla den öppna och flexibla styrningen av internet samt en tydligare koppling till de nya utvecklingsmålen inom Agenda 2030.

Under förhandlingarna drev en grupp länder en stark linje för att skapa nya internationella, bindande instrument eller institutioner för internets globala styrning, något som skulle kunnat få negativa konsekvenser för yttrandefrihet och innovation på internet.

Internationell rätt, mänskliga rättigheter och jämställdhet i fokus

Förhandlingarna resulterade i ett dokument som framhåller internationell rätt, mänskliga rättigheter och jämställdhet som grundläggande för att ny teknologi ska kunna bidra till hållbar utveckling.

Högnivåmötet i FN:s generalförsamling var avslutningen på en flerårig process vars syfte var att utvärdera och kartlägga de framsteg som gjorts sedan världstoppmötena om informationssamhället i Genève 2003 och i Tunis 2005.

Fakta om World Summit on the Information Society

WSIS-processen utgör grunden för FN:s arbete med internet- och informationssamhällefrågor för global utveckling. Den omfattar hela bredden av cyberfrågor: mänskliga rättigheter, internationell rätt, cybersäkerhet, internets globala styrning och global utveckling.