Syrien, Irak och Ukraina i fokus på EU:s utrikesministermöte

När EU:s utrikesministrar möttes i Bryssel måndagen 18 januari diskuterades utvecklingen i Syrien, EU:s agerande i Irak samt reformprocessen i Ukraina. Sverige företräddes i utrikesrådet av utrikesminister Margot Wallström.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström intervjuas i samband med ett möte mellan EU:S utrikesministrar i höstas. Foto: Sveriges EU-representation, Anna Lund

Syrien

Rådet diskuterade utvecklingen och de pågående politiska processerna i Syrien.

Regeringen ser med ökande oro på det allvarliga och komplicerade läget i landet och har välkomnat EU:s stöd till FN:s resolution 2254 som säkerhetsrådet antog den 18 december förra året om en politisk lösning på konflikten.

En viktig punkt på rådets dagordning var EU:s position vid givarkonferensen för Syrien i London den 4 februari. Konferensen syftar till att öka finansieringen till de hårdast drabbade länderna, behandla frågan om flyktingarnas ekonomiska långsiktiga behov och öka skyddet för civila. En av målsättningarna är skolgång för alla barn i flyktinglägren.

Regeringens linje inför konferensen är att EU:s ska ge generösa humanitära bidrag och långsiktigt stöd.

Irak

Diskussionen handlade till stor del om hur EU kunde stödja Irak med fokus på reformprocessen och de områden som befriats från ISIL/Daesh i enlighet med de slutsatser som rådet antog i december.

Regeringen framhöll vikten av att EU operationaliserade sitt stöd till Irak inom områdena nationell försoning och reformer inom rätts- och säkerhetssektorerna samt betonade betydelsen av irakiskt ägarskap.

EU-insitutionerna gavs i uppdrag att ta fram konkreta förslag till EU-stöd till befriade områden, administrativa reformer samt reformer inom rätts- och säkerhetssektorerna.

Ukraina

Ministrarna diskuterade EU:s relation till Ukraina mot bakgrund av pågående reformprocess.

Sedan den 1 januari i år tillämpas provisiriskt frihandelsområde, DCFTA, mellan EU och Ukraina. Rådet står enat bakom uppfattningen att märkbara positiva effekter för båda parter av avtalet förutsätter starkt stöd för reformprocessen.

Regeringen står fast vid stödet för det ukrainska reformarbetet och driver att EU bör stödja Ukrainas reformprocess samt markera att Rysslands aggression mot Ukraina är oacceptabel.

Under övriga frågor diskuterades Libyen och att Bosnien-Herzegovina avser ansöka om EU-medlemskap.

 

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen