Förordningar om mottagande av nyanlända för bosättning

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet har regeringen föreslagit och riksdagen beslutat om en ny lag som innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning (bosättningslagen). Lagen och förordningar som närmare reglerar den nya ordningen med anvisningar till kommuner trädde ikraft den 1 mars 2016.

Riksdagen har beslutat om lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen), som innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Regeringen har även beslutat flera förordningar som närmare reglerar hur den nya ordningen med anvisningar till kommuner är avsedd att fungera. Förordningarna innehåller bestämmelser om bland annat länstal, kommuntal, beslut om anvisning, när mottagande i kommunen senast ska ske, vilka som ska omfattas av anvisningar och anmälan av tillgängliga bostäder.

Den nya lagen och förordningarna trädde i kraft den 1 mars 2016.

Så hittar du lagen och förordningarna

Lagen och förordningarna finns i Regeringskansliets rättsdatabaser. Läns- och kommuntal för 2016 framgår av förordning 2016:40. Kommuntalen grundar sig på det förslag som Länsstyrelsen i respektive län har tagit fram.