Peter Hultqvist talade på säkerhetskonferensen i München

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 12-14 februari på Munich Security Conference (MSC), en av världens ledande konferenser om säkerhetspolitik. Under årets konferens var det första gången en svensk försvarsminister var en av talarna under en av konferensens sessioner.

Witold Waszczykowski och Peter Hultqvist
Försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med den polske utrikesministern Witold Waszczykowski under sessionen om Nato på Münchenkonferensen. Foto: MSC/Zwez

Konferensen i tyska München samlar stats- och regeringschefer, utrikes- och försvarsministrar och åtskilliga andra säkerhetspolitiska experter från hela världen. På årets agenda står bland annat flyktingkrisen, den geopolitiska situationen i Mellanöstern och Natos utveckling.

Bland deltagarna fanns bland andra FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan, den amerikanska utrikesministern John Kerry, den ryske premiärministern Dmitry Medvedev, Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och EU-kommissionären Federica Mogherini.

Diskussion om Natos utveckling

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog på flera av konferensens sessioner och höll ett tal under en programpunkt om Natos utveckling. Hultqvist talade om Sveriges roll för säkerhetssituationen i Östersjöområdet och Sveriges ambition att fördjupa samarbetena med länderna i vårt närområde, med Nato, inom EU och genom den så kallade transatlantiska länken.

Hultqvist nämnde också den oacceptabla ryska annekteringen av Krim och det hot på Rysslands närområde som detta bidragit till att skapa.

I anslutning till konferensen genomför försvarsminister Peter Hultqvist bilaterala möten med bland andra Storbritanniens försvarsminister Michael Fallon och representanter från Schweiz och Japan.

- Münchenkonferensen är en viktig mötesplats för att diskutera aktuella frågor om internationell säkerhet med många beslutsfattare och ledande experter inom internationell säkerhet från olika delar av världen på plats. Säkerhet byggs tillsammans med andra och Sveriges ambition är att bidra till den internationella dialog som konferensen skapar möjligheter för, säger Peter Hultqvist.

Peter Hultqvists tal på Munich Security Conference 2016

Talet är på engelska