Presseminarium om arbetsmarknadsläget och insatser bland unga

Vid ett presseminarium om arbetsmarknadsläget presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson siffror angående ungdomsarbetslösheten som nu minskar.

Lägst ungdomsarbetslöshet på åtta år

På ett år har långtidsarbetslösheten bland unga 15-24 år minskat med 7000 personer. Nu uppgår antalet långtidsarbetslösa till 12 000 personer. Arbetslösheten bland unga har nu nått den lägsta nivån på åtta år. Totalt minskade ungdomsarbetslösheten med 3,1 procentenheter sista kvartalet 2015 jämfört med sista kvartalet 2014. Det innebär att 24 000 färre unga är arbetslösa idag än för ett år sedan. Det är bland gruppen unga som arbetslösheten sjunker snabbast.

Ökad sysselsättningsgrad

Även sysselsättningen och sysselsättningsgraden ökar. Antalet i arbetskraften växer snabbt, men sysselsättningen växer ännu snabbare. När regeringen tillträdde var det stor brist på arbetskraft, trots hög arbetslöshet. De lediga arbetena ökar nu kraftigt, inte minst i offentlig sektor. Arbetslösheten minskar nu även för långtidsarbetslösa. Antalet sysselsatta har ökat med 65 000 personer.

*Siffrorna i texten avser säsongsrensade och utjämnade värden.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Presentation

Presentation från presseminariet om arbetsmarknadsläget och insatser bland unga.

Delegationen för unga till arbete

Delegationen för unga till arbete har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer, bland annat genom att stödja parterna i att skriva lokala överenskommelser för att minska ungdomsarbetslösheten.

Presseminarier om arbetsmarknadsläget

Arbetsmarknads- och etableringsministern bjuder regelbundet in media till en presentation av det arbetsmarknadspolitiska läget och regeringens politik för hur fler människor ska komma i arbete.