Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

EU:s justitieministrar tog ytterligare steg i arbetet mot terrorism

När EU:s justitie- och inrikesministrar samlades till ett två dagar långt rådsmöte i Bryssel 10-11 mars stod förhandlingar om ett nytt direktiv för att motverka terrorism på dagordningen. Övriga diskussioner på rådet för rättsliga och inrikes frågor omfattade bland annat migrationssamarbetet med Turkiet samt skjutvapendirektivet. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman deltog i mötet.

Anders Ygeman
Inrikesminister Anders Ygeman intervjuas i samband med ett tidigare ministerråd i Bryssel i höstas. Han deltog tillsammans med justitieminister Morgan Johansson på EU:s ministerråd för rådet för rättsliga och inrikes frågor den 10-11 mars som bland annat behandlade bekämpning av terrorism. Foto: Anna Lund, Sveriges ständiga representation till EU

Åtgärder för att motverka terrorism

EU:s justitieministrar enades om en allmän inriktning av förslaget till ett nytt direktiv straffrättsliga åtgärder för att bekämpa terrorism. På basis av detta mandat kan det nederländska ordförandeskapet inleda förhandlingar med Europaparlamentet.

Förslaget innebär bland annat att förberedande aktiviteter såsom resor, finansiering och träning i terrorismsyfte kriminaliseras.

Kontroll och förvärv av vapen

Rådet höll en riktlinjedebatt om förslaget till direktiv om kontroll och förvärv av vapen. Det nya direktivet ska komplettera det befintliga direktivet om vapen mot bakgrund av den senaste tidens terroristattacker i Europa.

Ministrarna enades om riktlinjer för fortsatta förhandlingar på teknisk nivå. Målsättningen är att rådet ska ha en allmän inriktning i juni månad.

Migrationssamarbete med Turkiet

Migrationsministrarna välkomnade resultatet från Europeiska rådet 7 mars, som bidrar till att motverka inflödet av migranter och förhindrar att migranter ger sig ut på farofyllda färder i händerna på flyktingsmugglare. När en överenskommelse med Turkiet har nåtts kommer migrationsministrarna att spela en central roll för att genomföra de beslutade åtgärderna.

 

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Nederländska EU-ordförandeskapet

Mer om mötets innehåll

Om RIF-rådet