Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Pengar till assistens ska gå till det de är avsedda för

- De senaste 10 åren har kostnaderna för assistansen fördubblats samtidigt som antalet personer som får assistans inte ökat i motsvarande takt. Samtidigt hör jag många berätta att de inte får de timmar beviljade som de anser sig ha rätt till. Vi behöver veta varför det blivit så och vi behöver veta att pengarna används såsom de var avsedda, sa äldreminister Åsa Regnér när hon den 21 mars bjöd Funktionshindersdelegationen till ett extrainkallat möte.

Blond kvinna ser ut över konferensrum.
- De senaste 10 åren har kostnaderna för assistansen fördubblats samtidigt som antalet personer som får assistans inte ökat i motsvarande takt, sa Åsa Regnér. Foto: Catharina Piazzolla/Regeringskansliet

- Funktionshinderpolitiken är mycket mer än LSS och assistansen. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, om barndom och äldreomsorg. Idag är vi dock här för att tala om just assistansen. Bakgrunden är att regeringen har en uttalad ambition att dämpa kostnadsutvecklingen och få en ökad kostnadskontroll i assistansen. Jag har kallat till det här mötet för att jag vill att ni ska ha chans att framföra era synpunkter och resonemang kring detta till i det här forumet, sa Åsa Regnér.