Per Bolund diskuterade risk och hållbarhet med AP-fondernas styrelser

Finansmarknadsminister Per Bolund bjöd 28 september in till styrelseseminarium för AP-fonderna. Temat för seminariet var finansiell risk i relation till hållbarhet, ett ämne som för närvarande röner stort internationellt intresse.

 • En statssekreterare och ett statsråde sitter vid ett konferensbord

  Finansmarknadsminister Per Bolund hälsade representanterna för AP-fondernas styrelser välkomna till mötet. Till vänster statssekreterare Ulf Holm.

  Foto: Catrin Arhusinder/Finansdepartementet

 • Man talar vid ett konferensbord

  Särskilt inbjuden gäst var Michael Sheren från Prudential Regulation Authority, en del av Bank of England, som talade om G20:s arbete inom Green Finance Study Group och Bank of Englands syn på finansiell risk och hållbarhet. Till vänster Sarah McPhee, ordförande i Fjärde AP-fonden.

  Foto: Catrin Arhusiander/Finansdepartementet

 • Kvinnor och män vid en konferensbord

  Från vänster: Johnny Capor, ledamot Andra AP-fonden; Marie S Arwidsson, ordförande i Andra AP-fonden samt Kristina Mårtensson, Jeanette Hauff och Christer Käck, alla ledamöter i Andra AP-fonden.

  Foto: Catrin Arhusiander/Finansdepartementet

 • Män och kvinnor på ett möte kring ett konferensbord

  Från vänster Ebba Lindsö, ordförande Sjätte AP-fonden, Urban Hansson Brusewitz och Göran Arrius, ledamöter i Första AP-fonden; Per Nuder, ordförande i Tredje AP-fonden; Urban Karlström, ordförande i Första AP-fonden.

  Foto: Catrin Arhusiander/Finansdepartementet

 • Några kvinnor och män sitter vid ett konferensbord

  Fr.v. Sarah McPhee, ordförande i Fjärde AP-fonden; Michael Sheren, Senior Advisor vid Prudential Regulation Authority (Bank of England); statssekreterare Ulf Holm och finansmarknadsminister Per Bolund.

  Foto: Catrin Arhusiander/Finansdepartementet

Under seminariet höll finansmarknadsminister Per Bolund ett anförande där han poängterade att hållbarhet inom kapitalförvaltning på lång sikt leder till högre avkastning.

- De svenska AP-fonderna ligger internationellt sett långt framme i sitt hållbarhetsarbete. Detta är en anledning till deras framgångar, sa finansmarknadsminister Per Bolund.

Särskilt inbjuden gäst var Michael Sheren som är Senior Advisor vid Prudential Regulation Authority, en del av Bank of England. Michael Sheren talade om G20s arbete inom Green Finance Study Group, där han i våras var en av två ordföranden, och Bank of Englands syn på finansiell risk och hållbarhet. Sheren delade med sig av Bank of Englands arbete, i synnerhet på relationen mellan finansiell stabilitet och klimatförändringar.

I paneldebatten deltog Sarah McPhee, ordförande i Fjärde AP-fonden, Michael Sheren och Henric Braconier chefsekonom Finansinspektionen kring finansiell risk i relation till hållbarhet. Under diskussionen betonade samtliga paneldeltagare att den finansiella sektorn har ett stort ansvar och att mer kan göras för att bidra till en hållbar utveckling.

Seminariet avslutades med en dialog mellan Finansdepartementet och AP-fonderna.