Genderfrågor i fokus när försvarsministern och kultur- och demokratiministern besökte Kungsängen

Den 8 mars besökte försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Nordic Centre for Gender in Military (NCGM) i Kungsängen. Centret är en del av Försvarsmakten och arbetar nationellt och internationellt med att öka kunskapen om genderfrågor.

Ministerkollegerna Alice Bah Kuhnke och Peter Hultqvist på Försvarsmaktens gendercenter Nordic Centre for Gender in Military (NCGM)
Ministerkollegerna Alice Bah Kuhnke och Peter Hultqvist på Försvarsmaktens gendercenter Nordic Centre for Gender in Military (NCGM) i Kungsängen utanför Stockholm. Foto: Per Sandström/Regeringskansliet

Nordic Centre for Gender in Military invigdes för drygt fem år och har sedan uppstarten fått en internationell betydelse. En bakomliggande anledning till detta är att FN:s säkerhetsråd för 17 år sedan antog resolutionen 1325 vars grundtanke är att i större utsträckning inkludera kvinnor i arbetet med fred och säkerhet och att beakta både mäns och kvinnors perspektiv i detta arbete.
- Det arbete som görs här är en viktig del i den feministiska utrikespolitiken och det arbete som görs under vårt medlemskap i FN:s säkerhetsråd, säger Peter Hultqvist.

Under svensk ledning ger centret inte bara stöd till den svenska Försvarsmakten utan även till de nordiska länderna, FN och Nato om hur man kan införliva genderfrågor i samband med internationella insatser.
- Genderfrågan är en central del i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Därför är det så viktigt att Sverige driver detta utvecklingsarbete framåt, för att involvera kvinnor och flickor i arbetet med fred och säkerhet, säger Alice Bah Kuhnke.

Vid besöket fick ministrarna bekanta sig med den kursverksamhet som äger rum på centret i Kungsängen. För närvarande pågår det en kurs där 35 kursdeltagare från länder som exempelvis Japan, Kamerun, Kanada, Nederländerna och Finland får lära sig mer om bland annat vilka skilda risker som man ska ta hänsyn till för kvinnor respektive män i en krissituation.