Annika Strandhäll besökte pensionärer i Östergötlands län

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll besökte onsdagen den 19 april 2017 pensionärer på träffpunkter i Motala och i Mjölby för att belysa förebyggande verksamheter för att motverka ensamhet och psykisk ohälsa hos äldre och visa på satsningar med sociala mötesplatser för äldre.

Dagen inleddes med att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll besökte Intresseföreningen Gamla stans verksamhet 59:an i Motala där bland annat styrelseordförande Åke Lindberg från Intresseföreningen och ordförande för kommunala pensionärsrådet Jan-Gunnar Hjalmarsson närvarade tillsammans med pensionärer. Föreningen har varit aktiv sedan 1999 och samlar ett antal pensionärer som tillsammans skapat ett veckovist program med allt från bingo, promenader, läsecirklar och filmeftermiddagar.

Socialförsäkringsministern frågade hur situationen för de äldre har förändrats här de senaste åren.Tankar och funderingar kring restskatt uppkom men även hur viktigt sociala möten och föreningsliv är för de äldre som inte längre befinner sig i arbetslivet. Många äldre har svårt att erkänna ensamheten som ett problem som i slutändan kan leda till isolering och psykisk ohälsa.

Annika Strandhäll tog även upp att över 200 000 av Sveriges äldre kvinnliga pensionärer idag lever på små ekonomiska marginaler. De har i genomsnitt sämre pensioner än män på grund av att de ofta har pensionerat sig i tidigare ålder och ofta har jobbat mer deltid än män.

– Att få ihop till mat och boende fungerar inte för alla. Det är oacceptabelt i ett land som Sverige, sa Annika Strandhäll och berättade även om regeringens satsning att se över grundskyddet och äldreförsörjningsstödet, den största översynen av pensionssystemet på tjugo år. Översynen ska vara klar till nästa vår.

Besök på mötesplatsen Zenit i Mjölby

Under eftermiddagen mötte Annika Strandhäll pensionärer på mötesplatsen Zenit i Mjölby där äldre bjöds på revy och kaffe med rulltårta i trevliga gröna lokaler. På plats fanns även omsorg- och socialnämndens ordförande i Mjölby, Anna Johansson, som även kunde visa hur viktigt det är med mötesplatser för äldre. Annika Strandhäll besökte även Trygghetsboende Burensköld för att samtala med engagerad personal och boende om de positiva fördelar som finns med Trygghetsboende.

Jämställda pensioner

Trygghet och närvaro i äldreomsorgen

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll med pensionärer.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll med pensionärer. Foto:Cecilia Corfitsen/Regeringskansliet