Satsning på skolval peppar unga väljare

I Vårändringsbudgeten för 2017 satsar regeringen fem miljoner kronor till MUCF för förberedande arbete av skolval i samband med de nationella allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019. Insatsen når ett stort antal elever: cirka 1 800 skolor deltog i skolvalen inför riksdagsvalet 2014.

Foto: Jens Gustavsson/Folio

Skolval ger både en konkret upplevelse av hur det är att rösta och ger skolorna tillfälle att diskutera frågor om det demokratiska systemet och demokratins principer. Satsningen riktas till gymnasieelever och högstadieelever i samband med valen 2018 och 2019. Särskilt fokus läggs på att tillgängliggöra skolvalen för skolor i socioekonomiskt utsatta områden.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har sedan 2002 fått medel att samordna skolval i samband med riksdagsval. 2014 var första gången myndigheten samordnade skolval inför Europaparlamentsvalet.

Ungas valdeltagande

I Sverige var andelen 16-25 åringar som var intresserade av samhällsfrågor år 2015 59 %. En nivå som har legat stabil sedan 2004. Ungas valdeltagande har ökat i de tre senaste riksdagsvalen och de två senaste Europaparlamentsvalen. Trots ökningarna röstar yngre i lägre utsträckning än äldre. Det finns därför behov av att stimulera ett högre valdeltagande bland unga.