Peter Hultqvist höll tal på Johns Hopkins universitet

Den 16 maj talade försvarsminister Peter Hultqvist på Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS) i Washington. Under talet fokuserade försvarsministern på den säkerhetspolitiska utvecklingen i norra Europa.

SAIS är en del av Johns Hopkins universitet. På avdelningen SAIS bedrivs studier som inriktar sig på internationell politik, ekonomi, diplomati, politik och utbildning.