Misstanke om brott eller andra oegentligheter

Om du misstänker brott eller andra oegentligheter med koppling till utrikesförvaltningens verksamhet (UD och utrikesrepresentationen),

anmäl till:
UD:s Regeltillsyn, som nås på epostadressen ud-rt@gov.se, telefonnummer 08-405 11 73 eller 08-405 26 40, eller postadress: UD RT, Utrikesdepartementet, 103 39 Stockholm.

Om misstankarna gäller någonting inom utvecklingssamarbetet kan anmälan göras till Sidas korruptionsutredningsfunktion i Stockholm som nås på epostadressen: investigation@sida.se.

En inkommen anmälan är en allmän handling. En anmälan som görs via telefon eller brev kan göras anonymt. När det gäller anmälningar via e-post kan UD inte garantera anmälarens anonymitet, eftersom det kan vara tekniskt möjligt att spåra anmälaren via avsändaradressen.

Kontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator