Försvarsministern höll anförande i samband med FOI:s lansering av Strategisk utblick

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 11 oktober på Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI:s) lansering av samlingsrapporten Strategisk utblicks sjunde utgåva. Temat för rapporten är ”Närområdet och nationell säkerhet”.

Peter Hultqvist talar inför en publik vid lanseringen av årets utgåva av FOI:s samlingsrapport Strategisk utblick 7.
Peter Hultqvist talar inför vid lanseringen av årets utgåva av FOI:s samlingsrapport Strategisk utblick 7. Foto: Per Sandström/Regeringskansliet

I ett anförande i samband med Totalförsvarets Forskningsinstitut presentation i Stockholm, talade försvarsminister Peter Hultqvist om innehållet i rapporten som tar upp flera relevanta områden och utmaningar inom försvarsområdet. Rapporten tangerar de prioriteringar regeringen har gjort och kommer fortsätta göra i arbetet med att genomföra försvarsbeslutet.

Inriktningen att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att Sverige behöver återupprätta ett modernt totalförsvar för att kunna hantera de utmaningar och hot som följer av det förändrade säkerhetspolitiska läget i närområdet nämns. Det innebär bland annat en ny planering för hela totalförsvaret, både det militära och civila försvaret.

Försvarsministern noterade i sitt anförande att Strategisk utblick 2017 också tar upp de försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar som finns i Östersjöområdet och den allt ökande betydelsen av att samarbeta med andra.

- Samarbetet med andra är avgörande för den långsiktiga stabiliteten och freden i vår del av Europa. Hot mot freden och svensk säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra länder. Sverige ska kunna verka tillsammans med andra och ge och ta emot stöd som även kan vara militärt, säger Peter Hultqvist.