Konferens: Vård och omsorg i förändring

Den 14 juni anordnar Socialdepartement en konferens i Malmö om vård och omsorg i förändring. Konferensen arrangeras inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och kommer att behandla några av de största utmaningarna för vården och omsorgen.

 • Kanalen i Malmö

  Kanalen i Malmö

  Foto: Werner Nystrand

 • Äldre man med vårdpersonal

  Konferensen arrangeras inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och kommer att behandla några av de största utmaningarna för vården och omsorgen.

  Foto: Folio

 • Statssekreterare Agneta Karlsson

  Foto: Kristian Pohl

 • Lilla torg i Malmö

  Lilla torg i Malmö

  Foto: Apelöga

– Vi är alla överens om att utveckla hälso-och sjukvården och nu tar vi initiativet till en fördjupad dialog i Norden för att se hur vi kan lära av varandra för att möta dagens och framtidens utmaningar, säger Agneta Karlsson statssekreterare hos socialminister Annika Strandhäll.

På konferensen medverkar Darja Isaksson, Anders Ekholm, Michael Bech, Anna Nergårdh, Päivi Sillanaukee, Mette Bakkeli m.fl. Konferensen riktar sig till ledande politiker och högre tjänstemän i de nordiska länderna. Sakkunniga och forskare kommer att göra presentationer.

Konferensdagen innehåller också interaktiva aktiviteter såsom quiz samt möjligheter för deltagarna att göra egna animerade simuleringar av den framtida nordiska befolkningsutvecklingen.

Program

9:00 Inledning av statssekreterare Agneta Karlsson och moderator.

9:15 Anna Nergårdh, läkare och regeringens särskilda utredare i arbetet med att förändra sjukvården. Innan dess var hon chefsläkare och biträdande landstingsdirektör vid Stockholms läns landsting.

09:45 Anders Ekholm, framtidsforskare och vice verkställande direktör för Institutet för framtidsstudier. Anders kommer tala om hur demografiska förändringar, värderingsförskjutningar och teknik påverkar vår framtida välfärdssektor.

10:30 Kaffepaus

11:00 Mickael Bech, professor i hälsoekonomi och direktör för Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), bidrar med att utveckla välfärden och offentlig sektor. Michael kommer att tala om effekterna av kommun- och regionsammanslagningen i Danmark.

11:45 Lunch

12:45 Mette Bakkeli, avdelningsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, ska tala om Norges förstatligande av sjukhusväsendet.

13:30 Darja Isaksson, entreprenör och ledamot i Nationella innovationsrådet. Rådets uppgift är att utveckla Sverige som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft. Sveriges statsminister Stefan Löfven är ordförande i Innovationsrådet.

14:15 Kaffepaus

14:45 Päivi Sillanaukee, kanslichef i Social- och Hälsovårdsministeriet och ledamot i Världshälsoorganisationen WHO:s styrelse för perioden 2018-2021. Päivi kommer tala om social och hälsovårdsreformen (SOTE) i Finland.

15:30 Interaktionsövning med redovisning

16:15 Avslutning av moderator

16:30 Mingel med underhållning

Nordiska ministerrådet – Sveriges ordförandeskap 2018

Praktisk information

Datum och tid: 14 juni 2018. Antalet platser är mycket begränsat. Intresseanmälan sker via s.malmo2018@regeringskansliet.se. Skriv ditt namn, organisation och befattning i intresseanmälan. Socialdepartementet återkommer med bekräftelse på anmälan. Deltagande är kostnadsfritt men deltagaren står för rese- och hotellkostnader.

Konferenslokalen är nära belägen Malmö centralstation. Det finns flera hotell nära konferensanläggningen. Varmt välkommen till Malmö.

Till Malmö stads webbplats