Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

"Lagarna mot terrorism ska utvidgas och skärpas i höst"

DN Debatt, 28 augusti 2015
Regeringens nya strategi. Konsekvenserna ska vara glasklara för den som ­väljer att delta i strid eller attentat med terrororganisationer som IS. Också resor, träningsläger och pengainsamling i syfte att förbereda eller delta i terrorhandlingar ska ­kriminaliseras under hösten, skriver inrikesminister Anders Ygeman.

I dag presenterar jag Sveriges nya strategi mot terrorism. Strategin tar avstamp i förändringarna i vår omvärld och regeringens analys av de utmaningar vi ser framför oss för att säkra frihet, säkerhet och trygghet.

I Göteborg greps nyligen två personer som anklagas för att ha begått terroristbrott genom mord i Syrien. Även personer inblandade i rekrytering och utbildning avseende terrorism har gripits.

Under en lång tid gjordes lite för att bekämpa den våldsbejakande extremismen. Nu ser vi en förändring. Till de som befaras kunna bygga upp en vilja och förmåga som kan hota vår gemensamma säkerhet måste samhället skicka en tydlig signal. Vi accepterar aldrig dessa brott, oavsett var de begås och i vilket syfte. Terrorismen måste förhindras, förebyggas och försvåras.

Sveriges nya strategi mot terrorism går att dela in i tre områden; förebygga, förhindra och försvåra terrorism. Det handlar om att i ett tidigt skede hindra personer från att vilja delta i terroristhandlingar. Det handlar även om att förhindra att någon bygger upp en förmåga att utföra en illgärning, exempelvis efter att ha deltagit i ÌSIL:s illgärningar i Syrien. Vi måste även försvåra för den, som trots insatser, har ambitionen att begå ett terrordåd.

Allt fler civila, såväl barn som vuxna, drabbas av terrorismens råa våld. Kärnan i handlingarna är oförutsägbarheten. Syftet är att sätta skräck i en befolkning. På så sätt hoppas terroristen kunna påverka det demokratiska samhällets beslut och gynna sin egen, ofta våldsamma, ideologi. Arbetet med strategin handlar i grunden om försvaret av demokrati och öppenhet.

Bara under 2015 har världen drabbats av åtskilliga terroristattentat. Året började med de blodiga dåden i Paris och skjutningarna i Köpenhamn. I Tunisien och nu senast i Bangkok har attentat riktats mot turistmål. I det senare fallet med 27 döda som följd.

Men vi har också sett att attentat kan förhindras. Belgisk polis lyckades hindra en grupp attentatsmän från att storma en polisstation med automatvapen. Sverige hindrade tidigare en grupp attentatsmän från att genomföra en väpnad attack mot den danska tidningen Jyllandsposten. Efter det har flera andra terrordåd avvärjts av den svenska polisen och säkerhetspolisen.

Terrorismen är gränslös. Personer från Sverige och våra grannländer ansluter sig till väpnade strider i Irak och Syrien. När och om dessa personer återvänder pekar Säkerhetspolisen på en förhöjd kunskap om och risk för terrorhandlingar också här. Därför måste terrorkrigsresor göras olagliga samt terrorhandlingar förebyggas, förhindras och försvåras.

Det stora antal svenskar som har rest iväg till konfliktområden för att ansluta sig till terroristorganisationer och delta i strid är oroande. Säkerhetspolisen uppger att ungefär 250–300 personer har rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till ISIL.

Stridande utsätts för ISIL:s ideologiska hjärntvätt som syftar till att legitimera det omänskliga mördande och sexuella våld som utförs i konflikten. De lär sig att hantera vapen och sprängmedel. De riskerar att bygga upp en vilja och förmåga som kan hota vår säkerhet. Tröskeln för att utföra våldshandlingar hemma sänks.

Regeringen kommer noga att följa att strategin införlivas, efterföljs och utvecklas. Strategin är i sig inte hela lösningen, den syftar till att ta ett samlat grepp och peka ut vägen framåt. Strategin får inte bara bli en produkt i regeringskansliets skrivbordslådor. Den ska därför omsättas i myndighetsuppdrag och lagstiftning så att den får effekt i det dagliga arbetet i kommuner, inom Polisen, Säkerhetspolisen och andra aktörer.

Vi kommer att ha anledning att återkomma med fler åtgärder för att bekämpa och förhindra terrorismen och tendenser som kan leda till den.

Vi måste inom ramen för ett rättssäkert samhälle göra allt för att motverka radikalisering, stoppa rekryteringen till, och hindra de som vill ta klivet in i en terrororganisation. Det handlar också om att strypa de resurser som krävs för att utföra terroristdåd.

Regeringen tillsatte omedelbart efter sitt tillträde en utredning för att utöka kriminaliseringen av resor som syftar till att utveckla förmågan att begå terroristhandlingar. Under hösten kommer regeringen att lägga fram ett lagförslag som gör det kriminellt att delta i träningsläger för terrorism, att resa i syfte att begå terroristbrott och att samla in resurser till en terroristorganisation oavsett vad pengarna ska användas till.

Regeringen utreder också hur en kriminalisering av själva deltagandet i strid bör utformas.

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism arbetar i dagsläget med att stödja kommunerna med förebyggande insatser. Det är när ansträngningar mot radikalisering görs lokalt som de är mest effektiva. Därför spelar kommunerna och det lokala civilsamhället en avgörande roll i arbetet mot terrorismen.

Det förebyggande arbetet handlar också om att säkerställa att insatser som görs är väl samordnade och rollfördelningen tydlig. Nyligen fattade regeringen ett beslut om att inrätta en stödlinje för anhöriga som oroar sig för att någon i deras närhet står i begrepp att resa för att så tidigt som möjligt fånga upp varningssignaler.

Nyckeln till att försvåra terroristattentat är förbättrad kontroll. Regeringen kommer att vidta åtgärder för att minska missbruket av svenska pass. De brottsbekämpande myndigheterna ska också ges förutsättningar att, med hänsyn till skydd av den personliga integriteten och rättssäkerheten, upprätthålla sin förmåga att inhämta information. Så kan myndigheterna antingen hålla personer under uppsikt eller styrka ett brott.

För den som tar det slutgiltiga beslutet att delta i strid ska konsekvenserna vara solklara. Våldsbejakande extremister ska lagföras för de brott som de begår. Den som reser för att delta i det brutala våldet och terrorn ska veta att det väntar åtal och fängelse när de återvänder. Att direkt eller indirekt ha bidragit till ISIL:s mördande måste få tydliga konsekvenser.

Frihet och säkerhet är varandras förutsättningar. Politiken måste därför göra allt i sin makt för att på ett demokratiskt och rättssäkert sätt stoppa terrorismen. Det gör vi lika mycket genom förebyggande arbete som repressiva åtgärder.

Anders Ygeman