Nu måste kvinnor få det skydd de behöver

Debattartikel av biståndsminister Isabella Lövin i Expressen den 3 december 2015.

Tänk dig att du är höggravid. Du tvingas ensam fly undan bomberna som faller omkring dig. Eller att du är 14 år och tvingas gifta dig med en främling eftersom dina föräldrar inte ser någon annan utväg.

Eller, att du har blivit våldtagen så brutalt att hela ditt underliv är förstört och det finns ingen vård att få.

Detta är verkligheten för alltför många kvinnor och flickor runtom i världen i dag som lever på flykt undan krig och katastrofer. Därför är UNFPA:s rapport State of the World's Population, som jag är med och lanserar i dag, extremt angelägen. Den fokuserar på kvinnor och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) i nödsituationer.

Regeringen växlar nu upp arbetet för att SRHR ska bli en självklar del av det internationella arbetet för att hjälpa människor i nöd.

Rapporten kommer i ett akut läge.

Aldrig tidigare har fler människor varit i behov av nödhjälp i världen. Antalet personer som flyr krig och konflikter är på rekordhöga nivåer och klimatförändringarna riskerar att tvinga än fler att lämna sina hem.

Människor på flykt lever under enorm press och stress samtidigt som de sociala strukturerna bryts sönder vilket sammantaget bidrar till att våldet mot kvinnor och flickor ökar.

Inga zoner är fredade, våldet förföljer kvinnorna i hemmen, ut i samhället, på flykten och i lägren. En verklighet som jag alltför ofta har mött under mina resor i Afghanistan, Bangladesh, Somalia eller Libanon.

Den ekonomiskt utsatta situationen kan tvinga dem in i prostitution, trafficking och barnäktenskap. I vissa katastrofsituationer har tonårsgraviditeter tredubblats. Diskrimineringen och våldet gör kvinnor på flykt till en av de mest utsatta grupperna i världen.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har ofta varit åsidosatta av humanitära aktörer som fokuserat på livsupprätthållande insatser som tillgång på vatten, mat och tak över huvudet. Men SRHR kan inte vänta till senare, det är centralt för att kunna ge kvinnor och flickor det skydd och stöd de behöver. Idag dör över 500 kvinnor och flickor varje dag i humanitära situationer i samband med graviditeter och förlossningar. Det motsvarar tre femtedelar av all mödradödlighet i världen. Många av dessa liv kan räddas.

Att investera i mödra- och barnavård, i sexualundervisning, familjeplanering och preventivmedel är grundläggande. Det handlar inte bara om att stödja den enskilda kvinnan och flickan i nödsituationen utan det är också en investering för hela familjen och en framtida försoning och återuppbyggnad av samhället.

Framgångarna med att få in ett jämställdhetsperspektiv inom nödhjälpen, det så kallade humanitära biståndet, är begränsade. En förklaring kan vara att dessa frågor inte setts som kopplade till att rädda liv.

Men det kan inte vara mer fel. Kvinnors rättigheter är ingen mjuk fråga utan en fråga om liv och död. En annan förklaring är att SRHR är en mycket kontroversiella bland såväl givar- som mottagarländer eftersom det ytterst handlar om kontrollen över kvinnan och reproduktionen. Men föråldrade könsstereotyper måste förpassas till historien där de hör hemma.

Sverige är det femte största givarlandet i världen av nödhjälp. Det innebär ett särskilt ansvar och vi ska använda våra muskler. Med den feministiska politiken skruvar vi upp röstläget gentemot våra partner. Jag ska personligen ta upp det med mina internationella ministerkollegor, inom EU-kretsen och FN.

Regeringen ska driva frågan om kvinnors makt och inflytande inför det internationella humanitära toppmötet nästa år då världens ledare träffas för att hitta lösningar på de ökade utmaningarna. 2016 kommer Sverige även sitta ordförande för Call to Action – som handlar om att stärka skyddet mot könsbaserat våld i krig- och krisdrabbade situationer.

Jag lovar att vi ska vara blåslampa gentemot andra givare så att fler ansluter sig i kampen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Makten över din egen kropp är grunden för ett liv i fred och frihet.

Isabella Lövin
Biståndsminister