Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Åsa Regnér: Socialtjänsten har ett mycket stort ansvar

Slutreplik på debattartikel om barnäktenskap i Svenska Dagbladet, 24 februari 2016

Jag står i varje läge på barns, och i detta fall särskilt på flickors sida, när det gäller rätten att vara barn, skriver barnminister Åsa Regnér.

I en replik på min artikel om hur vi globalt och lokalt ska bekämpa barnäktenskap menar ett antal organisationer att jag är otydlig när det gäller lagenoch hur den tillämpas i Sverige. Det ska inte råda någon tvekan om att jag i varje läge står på barns och i detta fall särskilt på flickors sida när det gäller deras rätt att vara barn. Ingen ska tvingas till äktenskap och i Sverige är det inte tillåtet att ingå äktenskap med barn.

Sedan den 1 juli 2014 är den lägsta åldern för att få ingå äktenskap i Sverige, utan undantag, 18 år. På många håll i världen ser det tyvärr annorlunda ut och det är inte möjligt att i svensk lagstiftning förbjuda barnäktenskap i andra länder. Däremot kan vi verka för att andra länder förbjuder barnäktenskap. För de barn som befinner sig i vårt land ska vi säkerställa att de får det skydd och stöd som de behöver och har rätt till.

Socialtjänsten har ett mycket stort ansvar när det gäller de skyddsbedömningar som ska göras för varje barn.

Det är ytterst en fråga för rättsliga myndigheter att avgöra om ett äktenskap som har ingåtts utomlands ska erkännas eller inte i Sverige. Sedan lagen skärptes för att ge barn starkare skydd har inga avgöranden kommit som visar på om lagen haft förväntad effekt. Att frågan om barnäktenskap åter blir aktuell visar att vi måste engagera oss i frågor om jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter både i Sverige och i världen.

För regeringens del har vi redan sagt att vi avser att följa upp att lagen verkligen skyddar barn. Det står vi fast vid.

Åsa Regnér
Barn-, äldre och jämställdhetsminister