Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Idrotten tar ansvar för integrationen

NSD den 19 februari 2016

Vi lever i en orolig tid vilket har blivit märkbart påtagligt under den gångna hösten då tiotusentals människor har sökt sig till vårt land från krig, förföljelse och fattigdom. De har framförallt inneburit ofattbara umbäranden för de människor som har tvingats ge upp allt för en osäker men förhoppningsvis tryggare framtid. Antalet människor som på kort tid sökt sig till Sverige har ställt våra samhällssystem inför nya utmaningar och möjligheter. Utmaningar i form av att ge dessa människor någonstans att bo, snabbt lära sig språket och bli en del av det svenska samhället. Möjligheter i form av fler som arbetar och på andra sätt bidrar till bygget av ett bättre land.

En av aktörerna som klivit fram och tagit ansvar är idrotten. Det är därför viktigt att fortsätta skapa goda förutsättningar för samverkan mellan folkrörelse och samhället och vi vill gemensamt rikta en hälsning till alla idrottsaktörer runt om i landet för att tacka men också rikta blicken mot utmaningarna framöver. Tack vare ledare och lokala föreningar genomförs varje vecka tusentals träningar, läger och tävlingar där barn och unga ges chansen att växa och utvecklas.

Men idrott är så mycket mer än bara ett fritidsintresse eller förströelse, den skapar gemenskap och bygger broar i vårt samhälle. Få aktörer i samhället har lika låga trösklar till aktivitet som idrotten. Många gånger behövs inga särskilda förkunskaper och ställer inga andra krav än några få gemensamma regler och att vara en god kamrat.

Detta gör idrottsrörelsen särskilt lämpad i såväl mottagande som etablering av asylsökande. Tack vare öppenhet och idrottsföreningars vana av organisering, har många kunnat få en första kontakt med det svenska samhället, lärt sig språket, fått nya vänner och en meningsfull fritid.

Från idrottens sida finns en vilja att ta ett än större ansvar i integrationsarbetet. Detta är glädjande och en av anledningen till att regeringen förra året anslog 52 miljoner till idrottens arbete med nyanlända. Och för att möjliggöra för idrotten att på ett bättre och strukturerat sätt kunna samverka med bla kommuner, myndigheter och den ideella sektorn kommer regeringen från och med i år höja medlen för idrottens arbete med nyanlända och asylsökande till 64 miljoner per år. Det kommer kunna bygga långsiktiga strukturer men naturligtvis i första hand stödja föreningar och de ideella krafter som är grunden för integrationsarbetet.

Det också viktigt att se hur integrationsarbetet stärker idrotten generellt. Fler aktiva innebär fler medlemmar, fler ledare och mer verksamhet vilket i sin tur leder till en starkare idrottsrörelse som kan göra fler insatser och ta ett än större ansvar.

Vi står inför många utmaningar men inte så stora att vi inte klarar av dem. Det visar de insatser som idrottsrörelsen har presenterat under det gångna året.

Gabriel Wikström
Idrottsminister

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet