Arkiv: Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Replik: Hälsoklyftorna ska bort på en generation

Replik i Aftonbladet Debatt, 20 juli 2016.

I onsdagens Aftonbladet skriver Elin Helander om hur fattigdom kan påverka hälsan negativt. Hon lyfter ett verkligt och allvarligt problem.

När regeringen tillträdde efter valet slog statsministern fast ett ambitiöst mål i regeringsförklaringen: på en generation ska vi sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Det är ett högt satt mål, men det är möjligt att nå.

För att ta fram och samla kunskap och förslag kring hur vi kan nå detta mål har vi tillsatt en kommission för jämlik hälsa under ledning av professor Olle Lundberg. Huvudfokus är just skillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Kommissionen ska ta fram förslag såväl på kort, medellång som lång sikt. Kommissionens ledamöter har också god förankring i flera olika relevanta forskningsområden.

Men självklart är detta inte nog. Vi driver också en politik både för att förbättra vård och folkhälsoarbete samt för att minska klyftorna.

Fördelningspolitiska analyser av de budgetar vi lagt visar att de i högre grad gynnar de grupper i samhället som har lägre inkomster än de som har högre. Riktade satsningar har också gjorts mot exempelvis barnfamiljer. Vi har infört kostnadsfria läkemedel inom förmånerna för barnvilket både innebär en avlastning för barnfamiljers ekonomi och att enskilda barn inte ska behöva riskera att bli utan läkemedel på grund av föräldrarnas ekonomi.

Arbetet för jämlik hälsa står högt på såväl min som regeringens agenda.

Gabriel Wikström
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister