The Swedish Law-Making Process Diarienummer: Faktablad Ju 07.06e

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista
I faktabladet beskrivs den svenska lagstiftningsprocessen.