Att kunna leva på sitt skapande

Ladda ner:

Broschyren är ett informationsmaterial om upphovsrätt. Den innehåller svar på frågor om varför upphovsrätten finns och vad lagen säger att man får göra och inte göra, när det gäller till exempel fildelning. Syftet med broschyren är att sprida kunskap och öka förståelsen för upphovsrätten. Broschyren vänder sig till lärare och elever, i första hand på gymnasiet men även på högstadiet.
Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär