Nya regler för tjänstesektorn - så påverkas myndigheterna av tjänstedirektivet Diarienummer: UD09.063

Ladda ner:

Detta informationsmaterial vänder sig till kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter och särskilt personal som handlägger tillstånd, utövar tillsyn eller är förvaltningsjurister. Materialet är framtaget för att vara ett stöd för dem när det gäller nya regler med anledning av EU:s tjänstedirektiv. Det kan vara när de ser över sin verksamhet och sina rutiner med anledning av den nya lagen om tjänster på den inre marknaden.