Handelsdeklarationen 2010

Ladda ner:

Handelsdeklarationen presenteras i riksdagen av handelsministern och ambitionen är att presentera regeringens övergripande politik på handelsområdet. Deklarationen ska fungera som en framåtblickande plattform och lyfta fram de utmaningar och möjligheter som finns i vår globaliserade värld.

Presenterad i riksdagen, onsdagen den 14 april 2010.