Budget för rättsväsendet 2012 Diarienummer: Faktablad Ju 11.05

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista

Faktablad som beskriver regeringens budgetförslag för 2012 avseende rättsväsendet.