Svensk bedömning av Globala Vaccinationsalliansen GAVI 2011

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista

2011 års bedömning av GAVIs interna och externa effektivitet.