Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2011/2012

Ladda ner:

Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2011/2012.