En strategi för romsk inkludering (på engelska) 2012-2032 Diarienummer: A14.004

Faktablad på engelska om regeringens strategi för romsk inkludering 2012-2032.

Uppdaterad 5 maj 2014.

Ladda ner: