Att arbeta med den statliga värdegrunden – en handledning

Ladda ner:

Denna handledning är skriven för dig som leder arbete med värdegrundsfrågor och den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Den är tänkt som ett metodstöd och syftet är att underlätta utvecklingsarbete och verksamhetsnära diskussioner på din myndighet.

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär