Netikett för Arbetsmarknadsdepartementets konto på Twitter

Kommentarer på Arbetsmarknadsdepartementets tweets ska alltid röra det aktuella ämnet.

Här håller man en god samtalston och man får inte:

· uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott

· göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuella läggning

· sprida pornografiska bilder

· göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande

· göra eller sprida marknadsföring för egen eller andras kommersiella verksamhet

· utöva hot eller trakasserier.

· utge sig för att vara någon annan person.

Kommentarer som bryter mot dessa regler kan komma att tas bort från Arbetsmarknadsdepartementets flöde.

Upphovsrätten ska respekteras. Be därför alltid om tillstånd om du vill kopiera eller använda text, bild, video eller ljud som någon annan har skapat eller innehar rättigheterna till och det inte klart framgår att de är fria att använda. Använd inte heller någon annans namn eller fotografi/bild utan tillstånd från denne.