Regeringen antar handlingsplan mot hat och hot mot journalister, förtroendevalda och konstnärer

Regeringen beslutar idag om en handlingsplan till det fria ordets försvar. Med handlingsplanen stärker regeringen arbetet med att förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer då dessa aktörer är särskilt utsatta i det demokratiska samtalet.

Ladda ner: