Internationella jobb

Sverige har ett omfattande internationellt engagemang i FN, EU och andra internationella och mellanstatliga organisationer. En del av detta engagemang innebär att Sverige ger ansenliga ekonomiska bidrag. Ett ytterligare sätt att bidra är med svensk kompetens. Regeringen verkar därför för att fler svenskar ska anställas i internationella organisationer på alla nivåer.

Internationella organisationer

Här hittar du länkar till internationella organisationers webbplatser där lediga jobb utlyses.

UNjobfinder

UNjobfinder samlar vakanser från cirka 1000 internationella organisationer. Sidan har en sökfunktion där du kan söka på annonser utifrån din erfarenhet och dina intressen.