Östersjöstaternas råd - ordförandeskap 2017 - 2018

CBSS-loggaCouncil of Baltic Sea States - CBSS

Ladda ner:


Östersjöstaternas råd (Council of Baltic Sea States CBSS) grundades 1992 och är ett mellanstatligt samarbete mellan elva stater (de fem nordiska och de tre baltiska länderna, Tyskland, Polen och Ryssland), samt EU. Syftet är att vara ett forum för politisk dialog och projektorienterat samarbete i Östersjöregionen. Samarbete sker bl.a. inom miljöområdet, ekonomisk utveckling, energi, utbildning, bekämpande av människohandel, samt kulturfrämjande. Ett internationellt sekretariat är knutet till samarbetet och placerat i Stockholm. Ordförandeskapet i Östersjöstaterna råd är ettårigt och roterar mellan medlemsstaterna. Under perioden juli 2017–juni 2018 innehar Sverige ordförandeskapet i samarbetet.

Länk till Sekretariat för Östersjöstaternas råd