Berit Snapp, administratör

”Det är roligt att arbeta i Regeringskansliet eftersom det finns möjlighet att prova olika arbetsuppgifter och byta departement," säger Berit Snapp som själv bytt arbetsuppgifter inom Miljö- och energidepartementet där hon började 2011.

Berit Snapp, Miljö- och energidepartementet
Berit Snapp, administratör på Miljö- och energidepartementet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Korta fakta

Namn: Berit Snapp

Arbetar som: Personaladministratör vid Sekretariatet för samordning och stöd.

Departement: Miljö- och energidepartementet.

Utbildning: Studerat arbetsliv och arbetsmarknadsfrågor vid Stockholms universitet.

Det bästa med att arbeta i Regeringskansliet: "Det är rätt arbetsplats för en samhällsintresserad person. Du har möjlighet att följa en särskild fråga från politiskt förslag till handling i verkligheten."

Vad arbetar du med?

- Som personaladministratör ingår jag i vår personalfunktion bestående av totalt fyra personer. Jag har ansvar för administrationen av personalärenden på departementet. I praktiken innebär det att jag till exempel skriver och expedierar personalbeslut, skriver introduktionsplaner för nyanställda och svarar på frågor om semester, lön och ledighet. Jag är också kontaktperson för departementet gentemot Regeringskansliets enhet för ekonomi och lön.

När började du i Regeringskansliet? Har du bytt arbetsuppgifter eller departement under din anställning?

- 2011 började jag som administratör åt dåvarande miljöminister Lena Ek. Tjänsten innebar bland annat att ansvara för ministerns kalender och reseplanering vilket innebar koordinering och planering inför möten, resor och andra aktiviteter. I samband med det politiska maktskiftet hösten 2014 gick jag över till en tjänst vid Miljömålsenheten. Här arbetade jag med administration, främst med att sammanställa remissvar men också med planering och genomförande av möten och seminarier. Sedan mars 2015 arbetar jag som personadministratör vid Sekretariatet för samordning och stöd. Tack vare dessa olika roller har jag fått en god inblick i departementets verksamhet. En gemensam faktor för de olika jobben är att det handlar om att ge bra service, den stora skillnaden är att jag i min nuvarande tjänst kan styra själv över min tid och mina egna processer. När du arbetar som administratör åt ett statsråd är det statsrådets kalender som ska fungera, inte din egen.

Vad arbetade du med innan du kom till Regeringskansliet?

- Jag har arbetat med verksamhetsutveckling och organisationsfrågor på central partipolitisk nivå och i ungdomsförbund, totalt åtta år, samtidigt som jag har studerat arbetsliv och arbetsmarknadsfrågor vid Stockholms universitet. Jag kände att jag behövde nya utmaningar och nya erfarenheter och därför var det naturligt att jag sökte mig till Regeringskansliet.

Vad krävs av dig i din roll och ditt arbete, anser du?

- Det viktigaste handlar om att ha koll på processer och detaljer, vad som ska göras och när i fråga om personalärenden, till exempel när en ny medarbetare börjar hos oss. Det krävs att du är strukturerad och systematisk samt har god organisationsförmåga för det handlar om många detaljer. Sen underlättar det förstås om du är intresserad av personaladministration.

Hur ser möjligheterna till stöd och kompetensutveckling ut för dig?

- Jag tycker det finns väldigt goda möjligheter. Det är roligt att arbeta i en verksamhet som är välskött och strukturerad när det gäller personalfrågor. Den erfarenheten är mycket värdefull för mig. Jag har löpande dialog med min chef om kompetensutveckling och det kan röra sig både om intern och om extern kompetensutveckling. Vi har en utvecklingsplan som jag och min chef utgår från, för att se hur jag ska utvecklas och på bästa sätt bidra till verksamhetens bästa. Det är roligt att arbeta i Regeringskansliet eftersom det finns möjlighet att prova olika arbetsuppgifter och byta departement. Har du möjlighet att göra det, tycker jag det är en chans du ska passa på att ta.

Hur tänker du inför framtiden och vad gör du om fem år?

- Jag vill arbeta med personalfrågor men i exakt i vilken roll har jag inte bestämt. Jag är väldigt glad att jag arbetar i personalfunktionen nu och får lära mig vad det innebär. Om fem år hoppas jag att jag jobbar med personalfrågor men i en annan roll än som personaladministratör, kanske som personalhandläggare och gärna med rekrytering. Jag hoppas att jag har ett större ansvar och har utvecklats i min yrkesroll. Jag vill gärna arbeta med utvecklingsfrågor såväl i stort som i smått, både med personer och med organisationen. Det lockar mig mycket att vara en del i att utveckla en organisation men också att jobba med att förbättra arbetet med arbetsgivarfrågor.

Min tid i Regeringskansliet

2011–2014: administratör hos miljöministern, Miljö- och energidepartementet

2014–2015: administratör på Miljömålsenheten, Miljö- och energidepartementet

Sedan 2015: personaladministratör, Miljö- och energidepartementet