Christian Finnerman, jurist

"Jag upplever arbetet som väldigt självständigt, om jag inte har några möten väljer jag själv hur jag vill disponera dagen", skriver Christian Finnerman som arbetar i Regeringskansliet sedan 2012. Här är hans berättelse om hur det kan vara att jobba här.

Christian Finnerman, jurist.
Christian Finnerman, jurist. Foto: Pontus Johansson

Korta fakta

Namn: Christian Finnerman
Arbetar som: Rättssakkunnig, det vill säga jurist som är tjänstledig från domstol för att under viss tid arbeta inom Regeringskansliet
Departement: Utrikesdepartementet
Utbildning: Jurist med magisterexamen i EU-rätt.

Jag har arbetat i Regeringskansliet sedan 2012. Jag började arbeta på Finansdepartementet, med skatterätt och EU-rätt, men arbetar sedan september 2014 på Utrikesdepartementets rättssekretariat. På rättssekretariatet arbetar jag huvudsakligen med frågor som rör EU:s inre marknad.

"Oftast arbetar jag i team"

Som jurist på rättssekretariatet arbetar jag främst med att omvandla idéer och förslag, till exempel i en statlig utredning, till lagar och paragrafer. Oftast arbetar jag i team tillsammans med en expert på själva sakfrågan, till exempel en expert på handelsfrågor eller frågor om produktsäkerhet. Min huvudsakliga uppgift i teamet är att se till att lagförslagen är juridiskt hållbara och genomförbara. Mitt arbete omfattar till viss del även att vara ett dagligt bollplank och stöd till andra enheter inom departementet som har frågor som rör den inre marknaden eller andra mer allmänna frågor.

"En boost till allmänbildningen"

Genom att arbeta på rättssekretariatet får jag möjlighet att bekanta mig med vitt skilda frågor, vilket helt klart ger en boost till allmänbildningen. Min känsla är att jag ges ett väldigt stort förtroende, de förslag som jag och mina kollegor arbetar fram vid våra skrivbord kan i många fall vara beslutade och gälla som lag eller förordning ett halvår senare.

Jag upplever arbetet som väldigt självständigt, om jag inte har några möten väljer jag själv hur jag vill disponera dagen. Eftersom jag har förtroendearbetstid kan jag ofta balansera en tuff arbetsvecka med att veckan efter arbeta något mindre.

Min väg till Regeringskansliet

2004 jur.kand. Stockholms universitet
2005 jur.mag. Stockholms universitet (magisterexamen i EU-rätt)
2005-2007 tingsmeritering Länsrätten i Örebro län
2007-2012 domarutbildning vid Kammarrätten i Stockholm (underrättstjänstgöring vid Länsrätten i Västerås och Förvaltningsrätten i Stockholm)
2009 (april-december) utredare vid Kommerskollegium (enheten för EU:s inre marknad)
Juni 2012 börjar som rättssakkunnig i Regeringskansliet.