Diplomatprogrammet

Diplomatprogrammet är ett traineeprogram som förbereder blivande svenska diplomater för ett arbete på Sveriges utlandsmyndigheter och på Utrikesdepartementet i Stockholm. Att vara diplomat innebär bland annat att bistå svenska medborgare utomlands, att främja svenska intressen utomlands och att analysera utvecklingen i länder och regioner.

Foto: Sveriges ambassad i Bagdad

Utrikesförvaltningen är en del av Regeringskansliet. Vi vänder oss i första hand till relativt nyutexaminerade akademiker med goda språkkunskaper och gärna med ett par års internationellt inriktad erfarenhet i form av studier, praktik eller arbete. Under det år man deltar i diplomatprogrammet varvas tjänstgöring på en enhet med utbildningspass om totalt cirka tolv veckor.

När man antas till diplomatprogrammet deltar man i utbildningsdelen under något av de tre första åren vid departementet. I arbetet som diplomat ingår att tjänstgöra växelvis i olika delar av världen där Sverige är representerat, inklusive på särskilt krävande orter.

Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:

  • Bistå svenska medborgare utomlands
  • Stödja andra svenska myndigheter och intressenter i utlandet
  • Främja Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska intressen
  • Analysera globala skeenden och utvecklingen i olika länder och regioner
  • Bidra till styrningen av det svenska multilaterala och bilaterala biståndet
  • Främja Sveriges handel och näringsliv internationellt liksom utländska investeringar i Sverige
  • Främja kunskap om Sverige och verka för en positiv Sverigebild i utlandet

Nästa ansökningsperiod

Ansökningsperioden för Diplomatprogrammet 2017 är stängd. Nästa antagning inför 2018 förväntas att påbörjas i oktober-november 2017. Mer information om hur man ansöker kommer då att finnas under lediga jobb.

Ansökningskrav

För att vara behörig att söka till diplomatprogrammet krävs att du är svensk medborgare, har en avslutad akademisk grundexamen vid ansökningstillfället motsvarande minst en fil. kand., har mycket goda kunskaper i engelska och goda kunskaper i arabiska, franska, mandarin, ryska, spanska eller tyska. För att påbörja utbildningen ska du ha B-körkort.

Därutöver förutsätts att du har goda allmänna kunskaper om det svenska samhället. Du ska ha ett brett och levande intresse för omvärlden liksom för det svenska samhället och frågor som rör Sverige i världen. Du ska ha god analytisk förmåga och kunna formulera dig väl i tal och skrift. Du klarar av och stimuleras av att verka i många olika roller i en komplex förvaltning. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att samverka med andra.

Rekryteringsprocessen

Rekrytering till diplomatprogrammet annonseras på sidan Lediga jobb och i externa medier under hösten, vanligtvis i oktober månad.

Lediga jobb

Efter ett första urval utifrån ansökningshandlingarna kallas (preliminärt i vecka 50) ett antal sökanden till ett skriftligt prov som äger rum i Stockholm den 7 januari 2018. I det skriftliga provet testas dina kunskaper om det svenska samhället, internationella frågor, språk samt och analytiska förmåga. Det skriftliga provet är anonymt.

Nästa steg i urvalsprocessen är intervjuer, test och övningar vid Assessment Center som äger rum under mars/april.

Omkring 15-20 personer kommer att antas till diplomatprogrammet. Besked om antagning och lön lämnas preliminärt i mitten av maj. Lönesättningen utgår från en grundnivå som gäller samtliga antagna och därtill relevant arbetslivserfarenhet (max 5 år).

Samtliga antagna har skyldighet att tjänstgöra i utrikesrepresentationen. Normalt sker den första utlandsposteringen något av de första tre åren vid departementet, företrädesvis på förhållandevis krävande posteringar i länder utanför Europa.

Beslut om inledande placering och deltagande i utbildningsdelen av Diplomatprogrammet sker under sommaren.

Kontakt

Katarina Fried
Personalplanerare, Utrikesdepartementet
Telefon 08-405 24 99
e-post till Katarina Fried
Cecilia Romson Örnberg
Personalplanerare, Utrikesdepartementet
Telefon 08-405 50 33
e-post till Cecilia Romson Örnberg