Malin Goubaud, jurist

"Det är många som ska få säga sitt och det är viktigt att vara noggrann", skriver Malin Goubaud när hon berättar att vissa arbetsuppgifter tar tid, medan andra kräver snabba insatser. Läs om det omväxlande arbetet som verksjurist.

Malin Goubaud, jurist.
Malin Goubaud, jurist. Foto: Pontus Johansson

Korta fakta

Namn: Malin Goubaud
Jobbar som: Verksjurist
Departement: Förvaltningsavdelningen
Utbildning: Juristlinjen vid Stockholms universitet
Diplôme universitaire de droit des affaires.

Jag arbetar sedan 2011 som verksjurist vid rättssekretariatet inom Förvaltningsavdelningen. Mitt jobb går ut på att hjälpa till i rättsliga frågor så att Regeringskansliet som myndighet lever upp till alla lagar och förordningar som finns.

"Ge förslag på olika lösningar"

Som verksjurist spänner arbetsuppgifterna över många olika rättsområden. Eftersom jag är kontaktansvarig för upphandlingssektionen inom Förvaltningsavdelningen, får jag många upphandlings- och avtalsfrågor. Mina arbetsdagar kan handla om att sköta domstolsprocesser vid överprövningar av upphandlingar, vara med vid avtalsförhandlingar, arbeta med avtalsförvaltning, ge utbildningar och vara bollplank inom offentlighet och sekretess, göra rättsliga analyser av till exempel en skatterättsfråga, ta fram förslag på nya styrdokument och bereda dem, hjälpa andra departement eller vara med i ett projekt.

Mycket av arbetet betyder självklart skrivande och analyserande. Det handlar om att fånga in vad som behövs, analysera de rättsliga konsekvenserna och ge förslag på olika lösningar. En del av min arbetstid går också åt till att uppdatera mig, inhämta ny kunskap och hänga med vad som händer i Förvaltningsavdelningen.

"Det är viktigt att vara noggrann"

I början var det svårt att förstå Regeringskansliets organisation och arbets- och beslutsformer, men med hjälp av handledare, introduktionsutbildningar och vänliga kollegor har detta gått in. Fast jag har fortfarande med mig en pärm med instruktioner, arbetsordningar och styrdokument till olika möten - det behöver jag fortfarande!

Att tålamod är en dygd har jag verkligen fått lära mig här. Det är många som ska få säga sitt och det är viktigt att vara noggrann, vilket ibland tar tid. Andra gånger är det fråga om snabba insatser, t.ex. ett kort men kärnfullt underlag som chefsjuristen ska ha för ett kommande möte eller ett utlämnande av allmän handling. Det känns att allt jag arbetar med på ett eller annat sätt kan hamna som tidningsrubriker nästa dag.

"Argumenten flyger kors och tvärs"

Det roligaste med det här jobbet är att få arbeta med så engagerade och skickliga människor som alla vill det bästa. Det ger förstås mycket diskussion och man får tjock hud av synpunkter och kritik. Samtidigt är vardagen fylld av humor. I det storrum som rättssekretariatet delar bryts den koncentrerade tystnaden då och då genom att någon slänger ur sig en fråga. Då flyger argumenten kors och tvärs, vässas och blandas med skratt.

Min väg till Regeringskansliet

2000-2006 Skatteverket
2006-2007 Länsrätt
2007-2009 Kammarrätt
2010-2011 Tillväxtverket