Sophie Dernelid, statsvetare

"Jag känner stolthet över att det vi åstadkommer tillsammans bidrar till att Sverige anses vara en spelare att räkna med", skriver Sophie Dernelid som här berättar om sitt tidigare uppdrag som rättsrådgivare vid Sveriges EU-representation i Bryssel. Hennes arbete gick ut på att företräda Sverige i EU-förhandlingar om migration och viseringspolitik. Idag handlägger hon migrationsfrågor i EU:s yttre förbindelser och reser även nu en hel del till Bryssel för förhandlingar.

Sophie Dernelid, statsvetare.
I Sophie Dernelids jobb ingår det att företräda Sverige i EU-förhandlingar. Foto: Pontus Johansson

Korta fakta

Namn: Sophie Dernelid
Jobbar som: ansvarig för migrationsfrågor i EU:s yttre förbindelser.
Departement: Justitiedepartementet
Utbildning: Fil kand i statsvetenskap och franska, Magisterexamen i Europakunskap, Uppsala universitet.

På med gympadojjorna! Ingen tid för att förbereda mig eller för att läsa på. Promenaderna till och från ministerrådets möteslokal Justus Lipsius ger dock spelrum för fritt och kreativt tänkande kring bästa egna bedömning.

På dagens schema står: Rättsrådgivarmöte och förhandling om viseringsförenklingsavtalet mellan EU-Ryssland; lunch med kollegorna från medlemsstaterna i "likasinnade"-kretsen för att bygga allians och finna gemensamma nämnare inför de förestående ändringarna av viseringsförordningen; föredragning för ambassadören om aktuella frågor; och träff med representanter från en av branschorganisationerna för IT-företag intresserade av arbetskraftsinvandring till EU genom direktivet för företagsinternt stationerad personal.

"Mitt jobb är stimulerande och kul"

Mitt jobb är stimulerande och kul inte bara för jag på många sätt befinner mig i EU-händelsernas centrum eller för att ingen dag är den andra lik, utan också för att mina uppgifter högst påtagligt känns både riktiga och viktiga.

Att som representant för Sverige i regeringens tjänst agera ensam ytterst i en kedja ger ökad självkänsla och tillit till det egna omdömet. Tryggheten ligger i att kunna luta sig mot det stora kunnande och den professionella kompetens som hemmaorganisationen i Stockholm besitter. Jag känner stolthet över att det vi åstadkommer tillsammans bidrar till att Sverige anses vara en spelare att räkna med. Detta sker i samverkan med det som har kommit att bli personliga vänner från de övriga medlemsstaterna.

"Vi ser att vi på många sätt är så lika"

Att vi på nära håll utanför mötesrummet har så kul och ser att vi på många sätt är så lika, samtidigt som det visas på respekt och förståelse för att den andre i en förhandlingssituation kan ha motsatt uppfattning, är en känsla jag vill förmedla kring EU-samarbetet i stort.

Min tid i Regeringskansliet

2001: Lokalanställd på EU-representationen under det svenska ordförandeskapet
2002-2007: EU-samordnare på Utrikesdepartementet
2007-2012: EU-samordnare på Justitiedepartementet
2012-2014: Rättsrådgivare på Sveriges EU-representation i Bryssel
Sedan 2014: Handläggare på Justitiedepartementet