Praktik inom utrikesförvaltningen

Praktikanter är mycket uppskattade såväl på Utrikesdepartementet (UD) som på de svenska ambassaderna och konsulaten utomlands.

Foto: Pontus Johansson

Vill du praktisera inom utrikesförvaltningen kan du antingen söka till en speciell enhet via länken nedan alternativt ta direktkontakt med den ambassad/konsulat där du är intresserad att praktisera.

Utrikesdepartementets organisation

Villkor för praktik

Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen.

För dig som är arbetslös och inskriven vid Arbetsförmedlingen kan det vara möjligt att via Arbetsförmedlingen anvisas praktikplats i form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd enligt aktuella bestämmelser. Detta gäller ej för praktik vid utlandsmyndighet.

Praktiken omfattar normalt en termin på heltid. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Praktik ska inte genomföras under sommarmånaderna.

Som praktikant inom utrikesförvaltningen måste du vara försäkrad under hela praktikperioden. Ett stort antal universitet/högskolor har tecknat samlingsförsäkringen Student UT. Du måste kunna visa att du har giltig försäkring för att kunna praktisera inom utrikesförvaltningen.

Att praktisera inom utrikesförvaltningen ställer särskilda krav på säkerhetskontroll. Säkerhetskontroll sker till exempel genom intervjuer, referenstagningar, granskning av betyg och CV. Krav på svenskt medborgarskap gäller när registerkontroll är en förutsättning för praktikplatsen.

Lediga praktikplatser