Kommenterad dagordning, rådet för utrikes frågor, 21 februari 2011

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista