Arkiv: Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Arkiv: Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Kommenterad dagordning, rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, den 30-31 maj 2016 Diarienummer: Ku2016/01237/KI

Kommenterad dagordning inför samråd med riksdagens EU-nämnd den 27 maj 2016.

Ladda ner: