Kommenterad dagordning Konkurrenskraftsrådet (KKR) 20 februari 2017