Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo Diarienummer: UF/2013/72323/UD/AF

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista

Svenskt utvecklingssamarbete med DR Kongo inom ramen för denna strategi syftar till att bidra till att stärka förutsättningarna för hållbar fred och statsbyggnad samt bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Strategin ska gälla under perioden 2015–2019. Strategin omfattar sammantaget 1 250 miljoner svenska kronor för perioden varav 1 225 miljoner kronor avser Sidas verksamhet och 25 miljoner kronor avser Folke Bernadotteakademins (FBA:s) verksamhet.