Miljö- och energi­departementet

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Ansvarigt statsråd

Karolina Skog Miljö­minister

Aktuellt från Miljö- och energidepartementet

Bild på nya regeringen.
EU- och handelsminister Ann Linde, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin, statsminister Stefan Löfven, miljöminister Karolina Skog samt samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Statsminister Stefan Löfven presenterade regeringsombildning

Den 25 maj presenterade statsminister Stefan Löfven en regeringsombildning som bland annat innebar att regeringen fick tre nytillträdda statsråd.

Uppdrag till Energimyndigheten
Energiminister Ibrahim Baylan överlämnar regeringsuppdrag om en nationell kraftsamling inom belysningsområdet till Energimyndighetens Gd Erik Brandsma. Foto: Gunilla Strömberg/Regeringskansliet

Regeringen satsar på att halvera Sveriges elbehov för belysning

Den 3 maj 2016 presenterade energiminister Ibrahim Baylan regeringens satsning på klimatvänlig belysning – belysningsutmaningen. Ett uppdrag överlämnades till Energimyndigheten om att hålla ihop satsningen. Målsättningen är att halvera elbehovet för belysning i Sverige till år 2020.

Foto: Finansdepartementet / Regeringskansliet

Skatter för en miljövänligare vardag

Regeringens vårbuget innehåller flera skatteförslag för en mer miljövänlig vardag. Momsen för reparation av vitvaror ska sänkas och RUT-avdraget utvidgas så att vitvaror ingår. Dessutom ska momsen halveras för enklare reparationer av exempelvis skor, cyklar och kläder. En kemikalieskatt på elektronik och PVC-material ska införas för att minska förekomsten av farliga ämnen i vardagen. Det ska också bli möjligt för företag att göra skatteavdrag för klimatkompensation.

Foto: Folio

Sveriges miljömål

Miljömålen är den gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet. De 16 målen som riksdagen beslutat ger en struktur för miljöarbetet som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. På vår sida om miljömålen kan du läsa mer om miljömålssystemets utformning och hur regeringen arbetar för att nå målen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1595 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida